R&Dialogue logo

Velkommen til

R&Dialogue Norge

Vårt mål er å forbedre dialogen vedrørende hvordan vi kan bli et lavutslippssamfunn. Vi ønsker å bidra til utviklingen av en felles visjon mot et lavutslippssamfunn i Europa. Vi er forskningsinstitusjoner og ikke-statlige organisasjoner som arbeider med energi. Vi er et konsortium av 15 partnere i 10 europeiske land. Vi er R&Dialogue.

about

R&Dialogue Norge - sammen for et felles lavutslippssamfunn

Forskningsresultater og innovative teknologier muliggjør forandringer som kan gjøre samfunnet vårt mer bærekraftig. Dessverre blir ikke disse alltid tilstrekkelig implementert. I mellomtiden fortsetter CO2-utslipp fra energiproduksjon å øke.

Vi må derfor etablere en konstruktiv dialog når det gjelder bærekraftige energiløsninger.

Mål

 Målet med R&Dialogue er være med på å skape en overgang til renere og mer bærekraftige energikilder.  En rekke teknologiske løsninger har blitt utviklet for å møte behovet for mer bærekraftig energiproduksjon- og bruk. Ofte møter disse løsningene motstand når de skal igangsettes I Norge har motstanden kommet til uttrykk i flere tilfeller; ved bygging av «monstermaster», vannkraftutbygging, planer om kabelforbindelser med andre europeiske land, det fullskala CCS-prosjektet på Mongstad og vindkraft til havs og på land.

Med dette prosjektet tar vi sikte på å gi et innblikk i betydningen energi har for vår økonomi, for produsenter og forbrukere, for industri, miljø og samfunn. Vi ønsker å undersøke muligheten for en felles visjon om ett mer bærekraftig miljø hvor grønne arbeidsplasser skaper muligheter for fremtiden.

Skape en dialog

For å arbeide sammen mot en bærekraftig energiforsyning, trenger vi en felles visjon. Denne visjonen lages av myndigheter, industri, miljø- og forskningsinstitusjoner, akademia og norske borgere. Dette er aktørene R&Dialogue samarbeider med for å skape en dialog og utvikle en felles visjon for energisektoren.

Bidra til dialogen

Som utgangspunkt sørger vi for innsyn i energisektoren. Basert på dette ønsker vi å skape en bred visjon. Denne visjonen vil bli utviklet til en nasjonal dialog som igjen leder til en handlingsplan. En nasjonal dialog må være konstruktiv for å føre til konkrete og realistiske ideer og avgjørelser.. Dialogen skal bidra til bevissthet, og en felles visjon for en mer bærekraftig energi. Dialogen skal foregå i Norge og ni andre europeiske land.

Mer informasjon

R&Dialogue Norge ledes av Bellona, Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) og Zero. 

Utfyllende informasjon om prosjektet vårt kan du finne enten på denne nettsiden, eller ved å kontakte kontaktpersonene for Norges del av prosjektet; 

Sirin Engen på sirin@bellona.org
Line Barkved på line.barkved@niva.no
Camilla Svendsen Skriung på camilla@zero.no

Blogg

Oppdatert informasjon og nyheter blir lagt ut på bloggen vår: http://rndialogueno.tumblr.com/.