R&Dialogue logo

Vítejte na stránkách projektu R&Dialogue pro Českou republiku

about

KONFERENCE 'NÍZKOUHLÍKOVÁ BUDOUCNOST ČR'

Závěrečná projektová konference se uskutečnila v pondělí 21. září od 13:00 v hotelu Yasmin, ul. Politických vězňů 12, Praha 1. Na konferenci vystoupili členové Národního nízkouhlíkového panelu, byly prezentovány výsledky projektu a byl vyhrazen i prosrtor pro diskuzi. Program konference je ke stažení zde. K dispozici jsou rovněž prezentace a fotografie z konference. 


DOTAZNÍK K NÍZKOUHLÍKOVÉ BUDOUCNOSTI ČR 

Názory zainteresovaných stran na nízkouhlíkovou budoucnosti ČR jsme zjišťovali prostřednictvím odpovědí na otázky v DOTAZNÍKU vycházejícím z Diskuzního dokumentu, který k tomuto účelu vytvořil Národní nízkouhlíkový panel.
Sběr odpovědí byl ukončen k 31. srpnu 2015; výsledky jsou dostupné zde.


DISKUZNÍ SEMINÁŘE "NÍZKOUHLÍKOVÁ BUDOUCNOST ČR"

Český národní tým projektu R&Dialogue uspořádal 2 semináře s názvem "Nízkouhlíková budoucnost ČR", které se uskutečnily 7. dubna 2015 v Praze na Novotného lávce (ve spolupráci se Společností pro trvale udržitelný život) a 13. května v Brně na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity, Semináře proběhly formou panelové diskuse, východiskem pro ni byl Diskuzní dokument pro český národní dialog o přechodu k nízkouhlíkové ekonomice.

Videozáznam a fotografie z pražského semináře jsou k dispozici zde.
Prezentaci projektu R&Dialogue z brněnského semináře lze zhlédnout zde.

Cíle

Hlavním cílem projektu R&Dialogue v České republice je podnítit, zorganizovat a podporovat národní dialog o přechodu k nízouhlíkové společnosti. Základem takového vývoje jsou "čisté" a "udržitelné" zdroje energie, které přispějí k udržitelnému růstu národního hospodářství. Právě nízkouhlíkové energetické technologie jsou hlavním předmětem plánovaného dialogu.

Více informací o projektu

Mnohé výsledky výzkumu a inovativní technologie umožňují přeměnu našeho energetického systému a poskytují možnost rozvíjet naši společnost udržitelnějším způsobem. Tyto výsledky však často nejsou  dostatečně využívány. Příkladem je pokračující produkce emisí uhlíku při výrobě energie.

Ve společnosti vzniká potřeba konstruktivního dialogu zaměřeného na udržitelná energetická řešení. Naším cílem je podpořit dialog na téma jak dosáhnout nízkouhlíkové společnosti, v úvodní fázi jako dialog mezi výzkumnou komunitou a organizacemi občanské společnosti. Naším cílem je přispět k vytvoření společné vize nízkouhlíkové společnosti v Evropě. Naše konsorcium sdružuje 15 partnerů z 10 evropských zemí – výzkumných institucí a nevládních organizací. Jsme R&Dialogue.

Další, podrobnější informace o projektu R&Dialogue můžete najít na dalších stránkách tohoto webu, většinou v angličtině. Více informací o české národní časti projektu můžete získat od zástupců českých partnerů projektu:
Vít Hladík, Česká geologická služba, e-mail: vit.hladik (at) geology.cz
Marta Kotecká Misíková, Zelený kruh, e-mail: marta.,misikova (at) zelenykruh,cz

Vytvoření dialogu

Energie hraje v našem životě významnou roli: osvětlení, topení, doprava, vaření, mytí jsou naše každodenní aktivity, které ji spotřebovávají. Energie je zároveň zdrojem zaměstnání a zisku. Zkrátka, energie je důležitá pro naše hospodářství, průmysl a export.

Věcná a fakty podložená diskuze, zaměřená na nízkouhlíkové energetické technologie, jako jsou větrná, solární a geotermální energie, CCS (zachytávání a ukládání oxidu uhličitého) nebo využití biomasy, by měla být základem plánovaného dialogu. Věříme, že se nám do něj postupně podaří zapojit všechny zainteresované skupiny - od inicátorů dialogu, tj. zástupců výzkumných institutcí a organizací občanské společnosti, přes zástupce průmyslu, regulačních orgánů a regionální správy až po tvůrce energetické politiky ve vládě a na ministerstvech.

Příspěvek k dialogu

Jedním z cílů projektu R&Dialogue je podpořit národní dialog z hlediska organizačního. V 1. fázi bude vytvořena národní pracovní skupina, jejímž úkolem bude vypracovat národní diskusní dokument, který se stane základem široké národní diskuze o nízkouhlíkové budoucnosti. Významným příspěvkem bude rovněž mezinárodní výměna zkušeností - obdobné dialogy budou kromě ČR probíhat i v dalších devíti evropských zemích.