R&Dialogue logo

Welkom bij

R&Dialogue Nederland

We streven naar een samenleving met een zo laag mogelijke uitstoot van broeikasgassen. We willen bijdragen aan een gezamenlijke visie richting deze samenleving. Wij willen dit bereiken door de dialoog tussen onderzoek en betrokken organisaties te verbeteren. Wij zijn onderzoekers en NGO’s met expertise op het gebied van energie. We zijn een consortium van 15 partners uit 10 Europese landen. Wij zijn R&Dialogue.

about

R&Dialogue in Nederland: samen een low-carbon toekomst bouwen

Energie speelt een belangrijke rol in ons leven: verlichting, verwarming, vervoer, koken, douchen. Onze dagelijkse activiteiten. Het is ook een bron voor werkgelegenheid en inkomsten. Kortom, belangrijk voor onze economie, industrie en export. Denk aan de gasbel in het noorden, windmolens aan de kust, vele kolen- en gascentrales, een elektriciteitsnetwerk over de landsgrenzen heen, zonnepanelen op daken en de ‘energiehub’ in Rotterdam.

Het Nederlandse R&Dialogue team heeft een dialogue council bijeengebracht. Deze council heeft na een aantal bijeenkomsten een discussion paper opgesteld. Hierin staan de voornaamste discussiepunten over de rol van dialoog in de energietransitie en een duurzame samenleving. Deze punten waren onderwerp van uitgebreide dialoog waarvan de kern vastgelegd is in de brochure "met energie om de tafel". Het volledige "vision and action plan" (in het Engels) is het resultaat van deze dialoog.

Doelstellingen

De Nederlandse doelstellingen zijn om een overgang te creëren naar een schonere energievoorziening die bijdraagt aan de groei van de Nederlandse economie. Energie moet bijdragen aan groen en groei. De mix van groen en groei is evenwichtig en dient voor een betrouwbare energievoorziening te zorgen.
Om deze ambitie werkelijkheid te maken zijn er verschillende technieken die hiervoor zorgen. Enkel, in de fase van implementatie komt er veel tegenstand naar boven. Dit hebben we bij de proef met CO2-opslag onder Barendrecht gezien, maar zien we ook bij de bouw van windmolenparken op zee of op land, en bij de bouw van hoogspanningsmasten.
Met dit project willen we inzicht geven in de rol van energie voor de economie, producent, consument, natuur en milieu en samen kijken waar de mogelijkheden liggen om doelstellingen en belangen te verenigen. Gezamenlijk naar een draagvlak toewerken om onze ambities te bereiken. Een schone lucht, behoud van de natuur en ‘groene’ banen zijn mogelijkheden die de maatschappij biedt.

Draagvlak voor de dialoog

Om gezamenlijk toe te werken naar schonere energievoorzieningen en minder uitstoot is een breed draagvlak nodig. Dit draagvlak komt voort uit de overheid, bedrijven en industrie, milieu- en onderzoeksorganisaties, burgerinitiatieven, kennisinstituten en het Nederlandse volk. Dit zijn dan ook de spelers waar R&Dialogue zich op richt om de dialoog aan te gaan om samen een energievisie te maken.

Bijdragen aan de dialoog

We starten met het geven van inzichten in de energiesector. Dit doen we door de praktijk inzichtelijk te maken en te laten zien hoe de energiesector eruit ziet. Je kunt dit lezen op: http://rndialoguenl.tumblr.com/ Op basis van de inzichten wordt er een visie gevormd die breed gedragen wordt. De visie wordt vervolgens omgezet in een actieplan wat leidt tot een nationale dialoog. Gezamenlijk wordt er een constructieve dialoog georganiseerd die leidt tot concrete ideeën en maatregelen voor het energievraagstuk. De dialoog zorgt voor meer bewustwording en gezamenlijk gedragen keuzes over energie.  Deze dialoog vindt niet alleen in Nederland, maar ook in 9 andere Europese landen plaats.

Meer informatie

De rest van de website, is tot je beschikking om meer over R&Dialogue te weten te komen. Veel informatie is in het Engels. Op onze blogsite kun je lezen over de Nederlandse energiesector http://rndialoguenl.tumblr.com/  en duurzame initiatieven. Voor vragen en meer informatie kun je altijd terecht bij het Nederlandse dialoogteam onder leiding van Ron Overgoor (ron.overgoor@triarii.nl) en Gert-Jan van der Panne (gertjan.vanderpanne@triarii.nl)